Dzienniki

Kary umowne – nowe rekomendacje Prokuratorii
  • WydawcaRzeczpospolita
  • Wydanie 23 stycznia 2024 r.
Prokuratoria Generalna RP opracowała dla podmiotów reprezentujących Skarb Państwa – wytyczne dotyczące stosowania kar umownych. Agnieszka Zaborowska odpowiada na pytanie – co wynika z wytycznych dla drugiej strony umowy, czyli sektora prywatnego biznesu, od którego Skarb Państwa nabywa towary, usługi czy roboty budowlane?
Granica zaufania kontrahentów do siebie
  • WydawcaRzeczpospolita
  • Wydanie 10 października 2023 r.
Relacje biznesowe opierają się często na wzajemnym zaufaniu kontrahentów. Dla utrzymania płynności finansowej firmy, oparcie się wyłącznie na zaufaniu może być zawodne. Gdzie zatem one leżą?
Zobacz więcej expand_more