Oferujemy warsztaty dedykowane specjalnie dla Wykonawców, Podwykonawców i ich pracowników.

Kursy prowadzone są w środowisku stacjonarnym oraz e-learningowym, co umożliwia realizację celów szkoleniowych niezależnie od lokalizacji. Przygotowujemy testy, zadania przedszkoleniowe i poszkoleniowe, skrypty, prezentacje i karty ćwiczeń z odpowiedziami dla uczestników.

Wykłady, warsztaty, dyskusje

stosujemy wszystkie metody, żeby pokazać niuanse:

  • Systemu zamówień publicznych
  • Problemów w realizacji zamówień publicznych
  • Warunków kontraktowych FIDIC
Już ponad
3000
uczestników rynku zamówień publicznych brało udział naszych szkoleniach.

Rekomendacje

Począwszy od 2013 roku mec. Agnieszka Zaborowska nieprzerwanie szkoli przedstawicieli sektora górniczego podczas „Szkoły Zamówień Publicznych”. Uczestnicy cenią profesjonalizm mec. Zaborowskiej za jej rozległą wiedzę prawniczą i ekonomiczną, połączoną z praktyką oraz warsztatowy sposób prowadzenia szkoleń
Janusz Olszowski Prezes Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej
Agnieszka Zaborowska jest prelegentem na Kongresach Prawa Zamówień Publicznych, które organizuje „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce”. Jako prowadząca wykazała się świetną znajomością nie tylko przepisów, ale przede wszystkim praktyką. Przygotowane dla słuchaczy materiały stanowią cenne wskazówki do pracy w zamówieniach publicznych.
Witold Jarzyński wydawca „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”
Adwokat Agnieszka Zaborowska świadczyła na naszą rzecz usługi polegające na przygotowaniu programu, agendy, materiałów szkoleniowych w postaci: testów, zadań przed- i poszkoleniowych, skryptu, prezentacji i kart ćwiczeń z odpowiedziami dla uczestników. Łącznie przeprowadzono 8 szkoleń online w dwudniowych sesji szkoleniowych, łącznie aż 96 godzin szkoleniowych. Uczestnicy szkoleń wysoko oceniali przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń przez mec. Zaborowską, podkreślali wyjątkowość ćwiczeń, zadań i pracy na konkretnych kazusach.
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego