Oferujemy, w szczególności:

  • Przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego i oferty
  • Składanie ofert przy użyciu narzędzi elektronicznych
  • Monitoring i formalne wsparcie przy wyjaśnieniach treści oferty
  • Sporządzanie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny
  • Weryfikację ofert konkurencyjnych

W ostatnim czasie prawnicy

Zaborowska Kancelaria Adwokacka wspierali Wykonawców biorących udział w postępowaniu na

  • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności”.
  • Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową ul. Nowolazurowej w m.st. Warszawa.

Rekomendacje

Co wyróżnia pracę mec. Agnieszki Zaborowskiej to dokładność, szybkość w podejmowaniu konkretnych biznesowych strategii i rozwiązań, ale przede wszystkim skuteczność. Profesjonalny poziom i jakość wszystkich usług świadczonych przez mec. Zaborowską daje gwarancję poczucia bezpieczeństwa dla Zarządu i Spółki. Wszystkie usługi były świadczone z największą starannością.
Prokurent Wojskowych Zakładów Kartograficznych