Ofertujemy warsztaty dedykowane specjalnie dla Zamawiających i ich pracowników.

Kursy prowadzone są w środowisku stacjonarnym oraz e-learningowym, co umożliwia realizację celów szkoleniowych niezależnie od lokalizacji. Przygotowujemy testy, zadania przedszkoleniowe i poszkoleniowe, skrypty, prezentacje i karty ćwiczeń z odpowiedziami dla uczestników.

Wykłady, warsztaty, dyskusje

stosujemy wszystkie metody, żeby pokazać niuanse:

  • Systemu zamówień publicznych
  • Problemów w realizacji zamówień publicznych
  • Warunków kontraktowych FIDIC

Szkolenia prowadzą adwokaci i radcowie prawni Zaborowska Kancelaria Adwokacka,

którzy wychodzą poza zagadnienia teoretyczne i przedstawiają cenne, rzeczywiste przykłady. Naszymi trenerami są również inżynierowie i inspektorzy branży budowlanej. W warsztatach może wziąć udział dowolna liczba uczestników. Prowadziliśmy szkolenia dla 1 osoby, jak i dla grupy ponad 300 osobowych.

ponad
3000
słuchaczy.
Prawnicy przeprowadzali liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych na rzecz

Rekomendacje

Mec. Agnieszka Zaborowska wykazuje się znakomitą znajomością tematu i doświadczeniem. Równocześnie posiada umiejętność nawiązania dobrego kontaktu z grupą. W efekcie informacje przekazywane są w sposób czytelny, z dbałością o szczegóły, a uczestnicy otrzymują praktyczne i cenne wskazówki, które odnoszą się do ich rzeczywistych problemów.
Janusz Olszowski Prezes Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej
Agnieszka Zaborowska jest prelegentem na Kongresach Prawa Zamówień Publicznych, które organizuje czasopismo „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce”. Jako prowadząca wykazała się świetną znajomością nie tylko przepisów, ale przede wszystkim praktyką. Przygotowane dla słuchaczy materiały stanowią cenne wskazówki do pracy w zamówieniach publicznych.
Witold Jarzyński wydawca „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”
Adwokat Agnieszka Zaborowska świadczyła na naszą rzecz usługi polegające na przygotowaniu programu, agendy, materiałów szkoleniowych w postaci: testów, zadań przed- i poszkoleniowych, skryptu, prezentacji i kart ćwiczeń z odpowiedziami dla uczestników. Łącznie przeprowadzono 8 szkoleń online w dwudniowych sesji szkoleniowych, łącznie aż 96 godzin szkoleniowych. Uczestnicy szkoleń wysoko oceniali przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń przez mec. Zaborowską, podkreślali wyjątkowość ćwiczeń, zadań i pracy na konkretnych kazusach.
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego