Oferujemy, w szczególności:

 • Przedstawianie rekomendacji dotyczące wnoszenia odwołań
 • Przygotowanie odwołań
 • Przygotowanie informacji o naruszeniach
 • Przygotowanie przystąpień do postępowań odwoławczych
 • Reprezentację Wykonawcy w postępowaniach odwoławczych i skargowych
 • Ocenę zasadności wniesienia skargi od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej
 • Sporządzanie skargi, odpowiedzi na skargę i innych pism procesowych
 • Reprezentację Wykonawcy w postępowaniu na skutek skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Nasza skuteczność wynosi ponad
90%
w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą

Projekty, o największej wartości,

w których partnerzy Kancelarii reprezentowali Wykonawców przed KIO i sądami:

 • Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów
  – wartość około 3 mld zł.
 • Budowa bloku gazowoparowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola
  – wartość około 2 mld zł.
 • Budowa farmy wiatrowej Wicko – wartość około 350 mln zł.
 • Budowa farmy wiatrowej Karwice – wartość około 300 mln zł.
 • Druk i dystrybucję materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów szkolnych (matura, egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty) w latach 2018r. – 2020r. – wartość łącznie 111 mln zł.