Oferujemy, w szczególności:

 • Analizę odwołań
 • Analizę informacji o czynnościach niezgodnych z prawem
 • Przygotowanie odpowiedzi na odwołania i pism procesowych
 • Reprezentację Zamawiającego w postępowaniu odwoławczym i skargowym
 • Ocenę zasadności wniesienia skargi od wyroku
  Krajowej Izby Odwoławczej
 • Sporządzanie skargi, odpowiedzi na skargę i pism procesowych
 • Reprezentację Zamawiającego w postępowaniu na skutek skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
w
2018 i 2019 r.
mec. Zaborowska
wygrała wszystkie sprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami, w których reprezentowała Zamawiających.

W ostatnim czasie

reprezentowaliśmy Zamawiających w postępowaniach odwoławczych i skargowych dotyczących:

 • Budowy systemu komunikacji ERTMS/GSM for Railways wzdłuż większości linii kolejowych w Polsce, która pozwoli o na cyfrową komunikację pomiędzy systemem kabinowym w pociągach, a systemem zarządzania ruchem – wartość prawie 3 mld zł.
 • Wdrożenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na 760 stacjach i przystankach kolejowych – wartość ponad 420 mln zł.
 • Dostawy opon samochodowych oraz materiałów do naprawy kół – wartości około 3,7 mln zł.
 • Zakupu i dostawy programowego rozwiązania informatycznego budującego usługi elektroniczne z zainstalowaniem i wdrożeniem oraz dostawę i zakup składników doposażenia środowiska informatycznego SPZOZ w Siedlcach – wartości ponad 3 mln zł.