Członkowie personelu kluczowego

sprawującego nadzór nad realizacją budowy:

  • drogi ekspresowej S6 Koszalin-Słupsk, Sławno – Słupsk (705 mln pln)
  • drogi ekspresowej S19 Malewice Chlebczyn (665 mln pln)
  • drogi ekspresowej S6 Koszalin-Słupsk, Sianów – Sławno (660 mln pln)
  • drogi ekspresowej S19 Białystok Południe do Ploski (390 mln pln)
  • drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek (390 mln pln)
  • drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka (330 mln pln)
  • autostrady A2 Warszawa-Kukuryki od Konik do obw. Mińska Mazowieckiego (300 mln pln)
  • drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (228 mln pln
  • autostrady A2 Warszawa-Kukuryki od Lubelska do Konik (200 mln pln)
Łączna wartości nadzorowanych robót budowlanych dla GDDKiA
prawie 4 miliardy zł
Łączna wartości nadzorowanych robót budowlanych prawie 4 miliardy zł

Jesteśmy specjalistami

do spraw roszczeń wykonawców robót budowlanych. Zajmujemy się również doradztwem prawnym w zakresie podwykonawców oraz wszelkimi innymi zagadnieniami prawnymi, które są niezbędne do powodzenia inwestycji infrastrukturalnej.

Nasi prawnicy

są członkami personelu kluczowego podmiotu sprawującego nadzór nad robotami prowadzonych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Bierzemy udział w radach budowy i radach technicznych.

Jest to unikalne na rynku prawniczym doradztwo przy strategicznych inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycje drogowe i kolejowe

Obsługa kontraktów drogowych i kolejowych Uczestnictwo w składzie personelu sprawującego nadzór

Rekomendacje

W inwestycji nadzór nad realizacją budowy drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – mec. Agnieszka Zaborowska wykazała się najwyższym poziomem profesjonalizmu. Bardzo dobrze oceniam zarówno jej przygotowanie merytoryczne, jak też doświadczenie zawodowe, które było niezbędne do oceny roszczeń generalnego wykonawcy. Zadania powierzane mec. Zaborowskiej były realizowane wyjątkowo rzetelnie i terminowo. Wszystkie usługi świadczone z największą starannością
Kierownik Projektu GDDKiA Odział Olsztyn
Przy napotkanych problemach na etapie realizacji ww. robót budowlanych, mec. Agnieszka Zaborowska dała się poznać jako doświadczony i kompetentny prawnik. Wykazuje się ona wysokim poziomem wiedzy oraz zdolnością przewidywania negatywnych konsekwencji prawnych. Porady przez nią udzielane zawsze były rozważne i realistyczne. Rzetelność, dokładność, pełen profesjonalizm, doskonałe kwalifikacje językowe, nowoczesna organizacja pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik – wszystko to pozwala mi z wielkim przekonaniem rekomendować usługi adwokat Agnieszki Zaborowskiej. Warto dodać, że jest ona osobą komunikatywną, która szybko nawiązuje kontakt z klientem, co zmniejsza dystans w relacji klient – prawnik oraz istotnie podnosi komfort współpracy
Inżynier Kontraktu SGS POLSKA Sp. z o.o.
Agnieszka Zaborowska, co bardzo rzadkie na rynku, łączy specjalistyczną wiedzę prawniczą z bardzo skomplikowaną i wszechstronną wiedzą budowlaną oraz umiejętnościami praktycznymi w tym obszarze. Warte podkreślenia jest, że rozumie doskonale przebieg inwestycji drogowych. Dzięki temu mec. Zaborowska trafnie przewiduje i eliminuje przeszkody, sprawnie znajduje optymalne rozwiązania nawet w bardzo złożonych i konfliktowych sytuacjach. Agnieszka Zaborowska – jako jedna z niewielu adwokatek i adwokatów w Polsce – cechuje się unikalnym doświadczeniem w uczestnictwie w składach personelu kluczowego podmiotu sprawującego nadzór nad realizacją robót budowlanych realizowanych w ramach FIDIC.
Prezes Zarządu DTŚ S.A.