Oferujemy kompleksową obsługę prawną kontraktów prowadzonych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

Doradztwo zdalne oraz bieżące w biurach budowy na terenie całego kraju

Bieżąca obsługa umów o roboty budowlane obejmuje:

  • prowadzenie inwestycji od początku do końca
  • wnioski o aneksy kwotowe/terminowe i ich skuteczne procedowanie
  • negocjacje z inwestorem publicznym
  • składanie powiadomień i roszczeń w trybie Subklauzuli 20.1 FIDIC
  • analiza i przygotowanie umów z podwykonawcami i dostawcami
  • aktywny udział w radach budowy i radach technicznych

Inwestycje drogowe i kolejowe

Obsługa kontraktów drogowych i kolejowych Uczestnictwo w składzie personelu sprawującego nadzór

Nasze doświadczenie w obsłudze prawnej kontraktów GDDKiA (od a do z):

1. drogi ekspresowej S6 Koszalin-Słupsk, Sławno – Słupsk (705 mln pln)
2. drogi ekspresowej S19 Malewice Chlebczyn (665 mln pln)
3. drogi ekspresowej S6 Koszalin-Słupsk, Sianów – Sławno (660 mln pln)
4. drogi ekspresowej S19 od węzła Białystok Południe do Ploski (390 mln pln)
5. drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek (390 mln pln)
6. drogi ekspresowej S8 od węzła Marki do węzła Kobyłka (330 mln pln)
7. autostrady A2 Warszawa-Kukuryki od Konik do obw. Mińska Mazowieckiego (300 mln pln)
8 .drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (228 mln pln)
9. autostrady A2 Warszawa-Kukuryki od Lubelska do Konik (200 mln pln)

o wartości ponad
4
miliarda pln. Wartość tylko inwestycji dla GDDKIA
Nadzorowaliśmy roboty drogowe dla GDDKiA

Rekomendacje

W inwestycji nadzór nad realizacją budowy drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – mec. Agnieszka Zaborowska wykazała się najwyższym poziomem profesjonalizmu. Bardzo dobrze oceniam zarówno jej przygotowanie merytoryczne, jak też doświadczenie zawodowe, które było niezbędne do oceny roszczeń generalnego wykonawcy. Zadania powierzane mec. Zaborowskiej były realizowane wyjątkowo rzetelnie i terminowo. Wszystkie usługi świadczone z największą starannością.
Kierownik Projektu GDDKiA Odział Olsztyn
Przy napotkanych problemach na etapie realizacji ww. robót budowlanych, mec. Agnieszka Zaborowska dała się poznać jako doświadczony i kompetentny prawnik. Wykazuje się ona wysokim poziomem wiedzy oraz zdolnością przewidywania negatywnych konsekwencji prawnych. Porady przez nią udzielane zawsze były rozważne i realistyczne. Rzetelność, dokładność, pełen profesjonalizm, doskonałe kwalifikacje językowe, nowoczesna organizacja pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik – wszystko to pozwala mi z wielkim przekonaniem rekomendować usługi adwokat Agnieszki Zaborowskiej. Warto dodać, że jest ona osobą komunikatywną, która szybko nawiązuje kontakt z klientem, co zmniejsza dystans w relacji klient – prawnik oraz istotnie podnosi komfort współpracy.
Inżynier Kontraktu SGS POLSKA Sp. z o.o.