Oferujemy, w szczególności:

  • Udzielanie odpowiedzi na pytania do treści dokumentów zamówienia
  • Ocenę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert
  • Przygotowanie wszelkiego rodzaju wezwań oraz pism
  • Analizę wyjaśnień i oświadczeń Wykonawców
  • Rekomendację wyboru najkorzystniejszej oferty
  • Udział bądź prowadzenie w imieniu Zamawiającego negocjacji
  • Ocenę konieczności unieważnienia postępowania
ponad
80
Postępowań
organizowanych przez PL.2012, koordynatora i kontrolującego proces przygotowań Polski do UEFA EURO 2012™, w tym realizowanych w imieniu województw miast gospodarzy Euro 2012.
ponad
100
Postępowań
współfinansowanych ze środków UE organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury mających na celu usprawnienie polskiego wymiaru sprawiedliwości.
ponad
40
Ocen
dotyczących możliwości zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na realizację inwestycji kolejowych.