Oferujemy:

 • Prowadzenie postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego
  (jako pełnomocnik).
 • Udział prawników, inżynierów i inspektorów w pracach
  komisji przetargowej.

Przykładowe postępowania

w których mec. Agnieszka Zaborowska była pełnomocnikiem Zamawiającego lub członkiem komisji przetargowej:

 • Realizacja robót budowlanych wraz z dostawą i instalacją sprzętu medycznego w związku z utworzeniem Zagłębiowskiego Centrum Onkologii – wartości około 168 mln zł.
 • Zakup maszyn do sortowania przesyłek pocztowych
  – wartość prawie 43 mln zł.
 • Odbudowanie po pożarze części obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy – wartości 15 mln zł.
 • Świadczenie usługi badania sprawozdania finansowego Poczty Polskiej oraz badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Poczty Polskiej – wartości 3 mln zł.