Oferujemy, w szczególności:

  • Opracowanie strategii udziału w postępowaniu
  • Identyfikację i zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem
  • Interpretację umów i warunków kontraktowych FIDIC
  • Interpretację programu funkcjonalno – użytkowego
    i opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zakresu rzeczowego umowy
  • Przygotowanie pytań do treści dokumentacji zamówienia

Posiadamy doświadczenie

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, na wykonanie dokumentacji projektowej i/lub robót budowlanych. Większość dokumentacji jest niejawna. Polski wykonawca – Klient Zaborowska Kancelaria Adwokacka – wymaga od prawników szczególnego zachowania zasad bezpieczeństwa ujawniania danych.

Rekomendacje

Co wyróżnia pracę mec. Agnieszki Zaborowskiej to dokładność, szybkość w podejmowaniu konkretnych biznesowych strategii i rozwiązań, ale przede wszystkim skuteczność. Profesjonalny poziom i jakość wszystkich usług świadczonych przez mec. Zaborowską daje gwarancję poczucia bezpieczeństwa dla Zarządu i Spółki. Wszystkie usługi były świadczone z największą starannością.
Sebastian Pietruszka Prokurent Wojskowych Zakładów Kartograficznych