Oferujemy, w szczególności:

  • Rozpoznawanie potrzeb udzielenia zamówienia
  • Wybranie odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia
  • Opracowanie dokumentów zamówienia
  • Przygotowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
  • Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia
  • Przygotowanie i publikacje ogłoszeń

Postępowania o największej wartości

– w których partnerzy Kancelarii przygotowywali dokumenty zamówienia dla Zamawiających:

  • Budowa systemu komunikacji ERTMS/GSM for Railways wzdłuż większości linii kolejowych w Polsce, która pozwoli na cyfrową komunikację pomiędzy systemem kabinowym w pociągach, a systemem zarządzania ruchem – wartość prawie 3 mld zł.
  • Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na 760 stacjach i przystankach kolejowych – wartość ponad 420 mln zł.
  • Nadzór oraz pełnienie funkcji inżyniera projektu nad realizacją systemu komunikacji ERTMS/GSM for Railways- wartość ponad 80 mln zł.
  • Świadczenie usług transmisji danych IP VPN (Multiprotocol Label Switching) z dostępem do Internetu dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – wartość prawie 40 mln zł.