Polityka prywatności i plików „cookies”

Polityka prywatności i plików „cookies” (tzw. „ciasteczka”) serwisu internetowego https://www.zaborowska.pl/ (dalej „Serwis”):

 1. Niniejsza Polityka prywatności i plików „cookies” określa zasady przetwarzania i ochrony danych przekazanych przez użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu.
 2. Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników Serwisu, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez użytkownika Serwisu.
 4. Operatorem danych osobowych użytkownika Serwisu, plików cookies zamieszczonych na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu oraz mającym do nich dostęp jest Agnieszka Zaborowska – prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Agnieszka Zaborowska z siedzibą w Warszawie, NIP 5792034068, REGON 141890119 (dalej „Operator”).
 5. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Operator wykorzystuje pliki cookies do:
  • dopasowania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika Serwisu, co umożliwia rozpoznanie urządzenia użytkownika i pozwala wyświetlić stronę internetową Serwisu zgodnie z preferencjami,
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych umożliwia domyślnie umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W każdym czasie ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym przesłaniu plików cookies na urządzenia użytkownika.
 7. Przykładowe opcje edytowania ustawień dotyczących plików cookies w popularnych przeglądarkach znajdują się pod adresami wskazanymi poniżej:
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Serwisu.
 9. Dane osobowe użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Operatora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 10. Dane osobowe użytkownika Serwisu podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu przeprowadzenia procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 11. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 12. Do danych osobowych użytkownika Serwisu zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych przez Operatora w dowolnym momencie.
 13. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies” Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Operator będzie informować użytkownika Serwisu w sposób widoczny i zrozumiały.
 14. Operator może zamieścić w Serwisie adresy do innych stron internetowych. Ów strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są nadzorowane przez Operatora. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz polityki plików „cookies”, za które Operator nie odpowiada.
 15. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowano procedury wewnętrzne mające na celu zapobiec udostępnieniu danych podmiotom nieupoważnionym. Zgodność ww. procedur podlega kontroli z obecnie obowiązującym prawem.