X Szkoła Zamówień Publicznych GIPH.

W dniach 5 – 7 czerwca 2019 r. uczestniczyliśmy w jubileuszowej Szkole Zamówień Publicznych.

Tegoroczna edycja konferencji organizowanej przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową jest wyjątkowa z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze – Szkoła organizowana jest przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową już po raz dziesiąty. Po drugie – w tegorocznym wydarzeniu uczestniczyło ponad 260 słuchaczy.

Mec. Zaborowska uczestniczyła w Szkole Zamówień Publicznych – jako prelegent – po raz siódmy. W tej edycji, Agnieszka Zaborowska wygłosiła wykład dotyczący klauzul waloryzacyjnych oraz przeprowadziła warsztaty z tworzenia ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.