Agnieszka Zaborowska o zmianach w prawie istotnych dla przedsiębiorców.

Jakie zmiany w prawie są istotne dla przedsiębiorców ? Co oznaczają i jak je stosować w praktyce? Te i wiele innych kwestii poruszyliśmy w rozmowie „Zmiany w prawie” z Tomaszem Jaroszkiem i Witoldem Rapczyńskim. To wszystko w ramach Tygodnia Przedsiębiorców – inicjatywy mBank. 

Agnieszka Zaborowska tłumaczyła na czym polegają „wakacje od ZUS”. Wskazała, że bezpośrednio w nadchodzącym  okresie letnim dla przedsiębiorców nie są przewidywane żadne zmiany. Dopiero na jesień polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi w obowiązkowych opłatach.  Od listopada 2024 r. zaczną obowiązywać przepisy, które obniżą koszty prowadzenia działalności gospodarczej.  Wakacje dla przedsiębiorców czyli od składek ZUS umożliwiają pominięcie jednej płatności w roku za ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Czyli możemy liczyć na zwolnienie z jednej miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne. Natomiast preferencja nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Mec. Zaborowska wyjaśniała, że wakacje składkowe będą dostępne dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 10 osób (maksymalnie 9 pracowników), których roczny obrót nie przekracza 2 mln euro. Jednomiesięczna ulga w opłacaniu składek dotyczyć będzie wszystkich tych przedsiębiorców niezależnie od formy opodatkowania (PIT, ryczałt, karta podatkowa).  Wyjątkiem będą przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców – im wakacje od składek nie będą przysługiwać. Zastrzeżenie takie ma zapobiegać tzw. wypychaniu pracowników na samozatrudnienie.

Zwolnienie z opłacania składek społecznych będzie przysługiwało za jeden, wskazany we wniosku, miesiąc kalendarzowy w danym roku. Aby skorzystać z wakacji, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Jeżeli przedsiębiorca ma problem z przygotowaniem wniosku – powinien zwrócić się o pomoc do doradcy podatkowego, księgowego lub prawnika.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę www.mbank.pl/firma. Znajdziesz tam wiadomości dla przedsiębiorców i artykuły, dzięki którym dowiesz się więcej o prowadzeniu firmy.