W dniu 3 marca 2021 r. podczas V Kongresu Wykonawców

organizowanego przez Wydawnictwo MUST READ MEDIA – adwokat Agnieszka Zaborowska przedstawiła zmiany o wadium i zabezpieczeniu należytego wykonania umowy. 

W szczególności omówione zostały takie kwestie jak forma, wysokość, zasady wnoszenia, zwrotu i zatrzymania ważnych narzędzi dyscyplinujących przedsiębiorców współpracujących z sektorem publicznym.