W dniach 24 – 26 czerwca 2019r. w Warszawie odbył się Polski Kongres Prawa Budowlanego.

Wydarzenie skierowane było do wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Podczas Kongresu mec. Zaborowska wygłosiła wykład na temat jednego z najważniejszych aspektów inwestycji budowlanych, czyli opisu przedmiotu zamówienia.