W dniach 6 – 8 czerwca 2018r. uczestniczyliśmy w IX Szkole Zamówień Publicznych.

W tym roku konferencja organizowana przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową pobiła rekord frekwencji. Uczestniczyło w niej 240 osób. Patronat nad Szkołą objęły Ministerstwo Energii oraz Urząd Zamówień
Publicznych.

Agnieszka Zaborowska wygłosiła wykład na temat praktycznego wykorzystania próbki w zamówieniach publicznych.