Podczas IV Pomorskiego Kongresu Prawa Zamówień Publicznych, w dniu 4 marca 2019 r.

Agnieszka Zaborowska przedstawiła uczestnikom kongresu koncepcję zupełnie nowego systemu zamówień publicznych, który od 2021 r. ma zrewolucjonizować rynek.

IV Pomorski Kongres Prawa Zamówień Publicznych został oceniony bardzo dobrze przez jego uczestników. Sam organizator kongresu, czyli wydawca czasopisma „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce”, jak i prelegenci dostali aż 4,75 punktów.