W dniach 20 – 22 maja 2020 r. odbył się IV Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych.

Podczas wykładu online Agnieszka Zaborowska przedstawiła nowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej. Mec. Zaborowska opowiedziała m.in. o nowych możliwościach zaskarżania czynności zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą; jednym wyspecjalizowanym sądzie do rozpoznawania skarg z zakresu zamówień publicznych; zmienionych terminach i zupełnym novum jakim jest skarga kasacyjna dla stron postępowania.

IV Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych 1