W dniach 22 – 24 października 2019r. w Warszawie odbyła się konferencja „Zamówienia w publiczne w obliczu nowej ustawy PZP”.

W drugim dniu konferencji Agnieszka Zaborowska  omówiła niezwykle ważną procedurę udzielenia zamówień publicznych – czyli przetarg nieograniczony o wartości powyżej progów unijnych. Mec. Zaborowska omówiła wszelkie różnice pomiędzy przepisami obecnie obowiązującymi, a tymi które mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2021r. 

25-lecie istnienia Urzędu Zamówień Publicznych