Webinar organizowany przez redakcję Pulsu Biznesu i Zaborowska Kancelaria Adwokacka.

Już w dniu 4 czerwca 2020 r. odbędzie się wyjątkowy webinar organizowany przez redakcję Pulsu Biznesu i Zaborowska Kancelaria Adwokacka.

Mec. Agnieszka Zaborowska przedstawi wszystkie wprowadzone zmiany mające na celu odblokowanie zamrożonych przez stan epidemii postępowań oraz w celu poprawienia sytuacji wykonawców. Podczas wydarzenia prowadzonego w trybie online wyjaśnione zostaną następujące zagadnienia: 

  • Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zamówień publicznych w związku z COVID-19
  • Wyłączenia spod reżimu Prawa zamówień publicznych
  • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przykładowe zapisy SIWZ dotyczące komunikacji
  • Składanie i otwarcie ofert on-line
  • Komunikacja elektroniczna w postępowaniach krajowych
  • Elektroniczne zawieranie umów
  • Problemy z realizowaniem umów – możliwości wynikające z Prawa zamówień publicznych oraz z tzw. tarczy antykryzysowej
  • KIO – tryb orzekania
Zamówienia publiczne w dobie koronawirusa 1