Prawnicy Zaborowska Kancelaria Adwokacka każdego miesiąca przeprowadzają szereg szkoleń z zakresu zamówień podprogowych, trybu podstawowego oraz szacowania wartości zamówienia, badania i oceny ofert.

Wspólnie z Centrum Szkoleń Verte – przeprowadziliśmy szkolenia dla ponad 600 zamawiających, w tym ponad 1250 osób!

Szkolenia dedykowane dla zamawiających

Tematy szkoleń prowadzonych przez naszych prawników:
1. Zamówienia poniżej progu bagatelności (do 130 000 pln netto), w tym specjalna edycja szkoleń dedykowana tylko jednostkom oświatowym.
2. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym waloryzacja wynagrodzenia.
3. Tryb podstawowy w trzech wariantach – najczęściej stosowana procedura w zamówieniach publicznych.
4. Szacowanie wartości zamówienia – wskazujemy jak prawidłowo ustalić właściwy tryb udzielenia zamówienia publicznego.
6. Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych.

Terminy najbliższych szkoleń:

09 kwietnia 2024 r. Zamówienia publiczne na produkty żywnościowe

12 kwietnia 2024 r. Zamówienia publiczne poniżej 130 tys.

18 kwietnia 2024 r. Zamówienia publiczne w podmiotach leczniczych

23 kwietnia 2024 r. Zamówienia publiczne do 130 tys. (edycja dla jednostek oświaty)


 Więcej informacji i formularze do zapisów znajdują się na stronie internetowej Centrum Szkoleń Verte.