Spory w zamówieniach publicznych

Spory w zamówieniach publicznych, czyli środki ochrony prawnej oraz mediacja na nowych zasadach to temat wystąpień adwokat Agnieszki Zaborowskiej.

Podczas konferencji organizowanych przez wydawcę miesięcznika „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce”. Pierwsze wydarzenie odbyło się w dniach 7 – 9 października 2020 r. w Warszawie oraz w formie online. Drugie spotkanie z branżą zamówień publicznych zaplanowane jest na 1 – 3 grudnia 2020 r.