Od 2013 r. Agnieszka Zaborowska stale współpracuje z Górniczą Izbą Przemysłowo Handlową, a po raz dziewiąty wystąpi podczas Szkoły Zamówień Publicznych.

Mec. Zaborowska podczas warsztatów będzie odpowiadała na ważne pytanie „Czy wojna i inflacja to wciąż okoliczności niemożliwe do przewidzenia i wykonawcom należy się zmiana umowy?”