Górnicza Izba Przemysłowo Handlowa zorganizowała konferencję adresowaną do przedstawicieli spółek węglowych i samodzielnych kopalń, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firm usługowych oraz jednostek naukowo-badawczych działających na rzecz górnictwa.

W dniach 8 – 10 czerwca 2016 r. – podczas VII Szkoły Zamówień Publicznych – Agnieszka Zaborowska poprowadziła aż trzy wykłady. Dotyczyły one: kryteriów oceny ofert, opisu przedmiotu zamówienia oraz zmiany Prawa zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej.