W dniach 4 – 6 czerwca 2014 r. odbyła się kolejna coroczna konferencja organizowana przez Górniczą
Izbą Przemysłowo – Handlową.

W dniach 4 – 6 czerwca 2014 r. odbyła się kolejna coroczna konferencja organizowana przez Górniczą Izbą Przemysłowo – Handlową.

W tegorocznej edycji Szkoły Zamówień Publicznych Agnieszka Zaborowska prowadziła warsztaty dotyczące zamówień niekonkurencyjnych na gruncie kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Agnieszka Zaborowska wspólnie z Jerzym Pierógiem z Kancelarii Pieróg & Partnerzy poprowadzili wykład dotyczący tzw. podmiotu trzeciego, po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów z 2013 r.