W dniach 17 – 18 września 2012 r. odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Urząd
Zamówień Publicznych i Uniwersytet Gdański.

Konferencja nosiła tytuł „Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystywania środków unijnych”

Podczas konferencji naukowej Agnieszka Zaborowska wspólnie z Anetą Walą i Jerzym Pierógiem z Kancelarii Pieróg & Partnerzy wygłosili referat pt.: Istotne postanowienia umowy o zamówienie publiczne – jako zabezpieczenie sprawnego wykorzystania środków unijnych.

Referat został opublikowany w książce „Kontrola zamówień publicznych” pod red. T. Kocowski, J. Sadowy; wyd. 2012.