Agnieszka Zaborowska i Aldona Pajor prelegentami podczas dwóch kongresów wydawcy miesięcznika „Zamawiający”

Od początku działalności prawnicy Kancelarii Adwokackiej Zaborowska bardzo aktywnie współpracują z wydawcą miesięcznika „Zamawiający”, w tym wygłaszają prelekcje w organizowanych przez niego konferencjach i kongresach.

Zupełnie nowe obowiązki związane z rejestrem umów, które spoczywają na jednostkach sektora publicznego – to temat wystąpienia mec. Agnieszki Zaborowskiej na Kongresie Zamawiających, który odbył się w dniach 13 – 15 kwietnia 2022 r.

Z kolei Aldona Pajor wystąpiła podczas konferencji „Zamówienia Publiczne do 130 tys. zł i poniżej progów Unijnych” w dniu 3 czerwca 2022 r. Temat wystąpienia to: obowiązek rejestracji umów dla jednostek sektora finansów publicznych w zamówieniach do 130 tys. zł