Wspiera generalnych wykonawców w zakresie administrowania kontraktami drogowymi, kubaturowymi, kolejowymi.

Prawniczka, absolwentka studiów podyplomowych „Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego” w Szkole Głównej Handlowej i „Inżynier Kontraktu” na Uczelni Łazarskiego, doktorantka na Wydziale Prawa Administracji Uczelni Łazarskiego.

Od 9 lat pracuje w branży budowlanej, wspiera generalnych wykonawców w zakresie administrowania kontraktami drogowymi, kubaturowymi, kolejowymi. Przygotowuje umowy podwykonawcze, prowadzi korespondencję z zamawiającymi w zakresie procedury zmiany (dodatkowego wynagrodzenia) i innych aspektów formalnych inwestycji.

Szczególne obszary zainteresowania: tajemnica przedsiębiorstwa, FIDIC, zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus w zamówieniach publicznych.

Doświadczenie:

  • Roboty budowlane związane z rozbudową drogi powiatowej – al. Armii Ludowej w zakresie wiaduktów drogowych w rejonie parku Agrykola wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w typ Etap I – rozbudowa wiaduktów w Warszawie” (netto: 71 mln PLN)
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń – Błonie. Etap II (odcinek od km 22+600 do km 27+290)” (netto: 26 mln PLN
  • Wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. E. Plater w Warszawie – zadanie I w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L” (netto: 22 mln PLN),
  • Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia-Warszawa Zachodnia” (netto: 2 mld PLN),
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski-Leszno-Błonie-Grodzisk Mazowiecki-Radziejowice na odcinku od km 41+272 do km 52+714″ (netto: 57 mln PLN)