W dniach 17 – 19 czerwca 2020 r. odbędzie się konferencja online „Nowe Prawo Zamówień Publicznych”. Organizatorem wydarzenia jest wydawca miesięcznika „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce”.

Podczas konferencji wystąpi mec. Agnieszka Zaborowska, która omówi nowe zasady przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Nowe regulacje będą obowiązywały od stycznia 2021 r.  

Główna myśl przewodnia jaka przyświecała opracowaniu nowego systemu zamówień publicznych to uproszczenie regulacji oraz zwiększenie zainteresowania rynkiem zamówień publicznych podmiotów, które dotychczas nie współpracowały z sektorem publicznym. Ta fundamentalna idea ma odzwierciedlenie również przy nowych zasadach sporządzania opisu przedmiotu zamówienia. W nowym Prawie zamówień publicznych  jest znacznie więcej przepisów dotyczących sporządzania opisu przedmiotu zamówienia. Podczas konferencji mec. Zaborowska omówi wszystkie z nich.