W dniach 10-12 czerwca 2015 r. odbyła się kolejna VI Szkoła Zamówień Publicznych
organizowana przez Górniczą Izbą
Przemysłowo – Handlową.

Trzydniowy cykl wykładów i warsztatów obejmujących istotne kwestie systemu zamówień publicznych.

Trzy dni i trzy wystąpienia Agnieszki Zaborowskiej.

Omawiała ona zagadnienia związane z prawidłowością zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, wspólnego udzielania zamówień publicznych oraz korekt finansowych za naruszenie Prawa zamówień publicznych
w projektach unijnych.