W dniach 28 – 30 września 2020 r. odbędzie się XI edycja Szkoły Zamówień Publicznych. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych, Jacek Sasin oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Hubert Nowak objęli objął honorowy patronat nad wydarzeniem.

W pierwszym dniu konferencji mec. Zaborowska przedstawi wykład o sporach w zamówieniach publicznych Omówione zostaną nowy zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej oraz mediacji, które zaczną obowiązywać od stycznia 2021 r. 

W kolejnym dniu Szkoły Zamówień Publicznych Agnieszka Zaborowska przeprowadzi warsztat z przygotowania postępowania według nowych przepisów.