W dniu 10 czerwca 2019 r. wygłosiliśmy referat dotyczący opisu przedmiotu zamówienia podczas konferencji „Przeszłość dla przyszłości. 25 lat polskich zamówień publicznych”.

Celem konferencji była dyskusja o przeszłości i przyszłości polskiego systemu zamówień publicznych w kontekście nowych przepisów, które mają obowiązywać od stycznia 2021 r.

Głównym organizatorem konferencji jest wydawca czasopisma „Zamówienia publiczne. Doradca” przy współpracy m.in. z Uczelnią Łazarski. Patronat honorowy objął Prezes UZP.