W dniach 5 – 7 czerwca 2013 r. w Wiśle odbyła się Konferencja Zamówień Publicznych organizowana przez Górniczą Izbą Przemysłowo – Handlową.

Sesje dyskusyjne dotyczące dialogu technicznego oraz statusu podwykonawcy w procesie badania i oceny oferty poprowadziła Agnieszka
Zaborowska.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli spółek węglowych i samodzielnych kopalń, producentów maszyn i urządzeń górniczych, firm usługowych oraz jednostek naukowo-badawczych działających na rzecz górnictwa.