W dniach 20 -22 kwietnia 2020 r. odbył się IV Polski Kongres Zamawiających.

W sporach na tle realizacji zamówień publicznych praktycznie nie zawiera się ugód. Czy nowe Prawo zamówień publicznych zmieni podejście uczestników rynku do ugód? Na to pytanie odpowiedziała mec. Zaborowska podczas IV Polskiego Kongresu Zamawiających. Podczas wydarzenia Agnieszka Zaborowska omówiła zagadnienia związane z polubownymi metodami rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych. Wyjaśniła również w jaki sposób tworzyć ugody, żeby uniknąć ryzyka utraty środków unijnych lub zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych