W dniach 8 – 9 kwietnia 2019 r. odbył się III Polski Kongres Zamawiających, organizowany przez wydawcę „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce”.

Podczas spotkania z przedstawicielami zamawiających – Agnieszka Zaborowska radziła, jak udokumentować przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jakie błędy popełniają Zamawiający przy sporządzaniu protokołu postępowania oraz omówiła założenia nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

III Polski Kongres Zamawiających został oceniony bardzo dobrze przez jego uczestników. Organizacja i wystąpienia prelegentów zostały ocenione na aż 4,6/5 punktów.

III Polski Kongres Zamawiających 1