W dniach 11 – 13 grudnia 2019r. odbył się II Polski Kongres Prawa Budowlanego. Wydarzenie skierowane było do wszystkich stron procesu inwestycyjnego, w tym opartego na warunkach kontraktowych FIDIC.

Podczas Kongresu mec. Agnieszka Zaborowska przeprowadziła symulację przetargu nieograniczonego na roboty budowlane według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – krok po kroku. Nowe rozwiązania wpływają w dość istotny sposób na uprawnienia oraz obowiązki uczestników rynku zamówień publicznych. Nowe przepisy wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2021 r.

25-lecie istnienia Urzędu Zamówień Publicznych 1