W dniu 18 października 2019r. odbył się II Łódzki Kongres Prawa Zamówień Publicznych – poświęcony nowemu Prawu zamówień publicznych.

Nowe przepisy wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2021r., stąd też wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli zamawiających i wykonawców. 

Podczas Kongresu Agnieszka Zaborowska – przeprowadziła symulację najpopularniejszej procedury udzielenia zamówień publicznych – czyli przetargu nieograniczonego. 

25-lecie istnienia Urzędu Zamówień Publicznych 2