Agnieszka Zaborowska wystąpiła w debacie strategicznej o relacjach pomiędzy zamawiającym a projektantem i inżynierem.

W dniu 29 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Kongresu Projektantów i Inżynierów. Zaborowska Kancelaria Adwokacja została partnerem tego ważnego dla branży wydarzenia.

Agnieszka Zaborowska wystąpiła w debacie strategicznej pn. „Relacje partnerskie pomiędzy zamawiającym a projektantem i inżynierem – czy to możliwe?”

Kongres ma ambicje stać się najważniejszym cyklicznym wydarzeniem dla projektantów, inżynierów, zamawiających i innych ważnych podmiotów branży budowlanej i transportowej. Zarówno usługi inżynieryjne, jak i projektowanie odgrywają niezwykle ważną, choć niedocenianą rolę w realizacji projektów inwestycyjnych. Tematyka Kongresu ogniskuje się m.in. wokół prawodawstwa, równowagi kontraktowej i współpracy uczestników rynku zamówień publicznych.

Więcej informacji: kongresprojektantowiinzynierow.pl