W dniu 12 września 2019r. Agnieszka Zaborowska celebrowała

25-lecie istnienia Urzędu Zamówień Publicznych. Wydarzenie zorganizowane w Filharmonii Narodowej odbywało się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.