Zaborowska Kancelaria Adwokacka wspólnie z CAS Sp. z o.o. oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR przygotowała wyjątkowe szkolenie ze sposobów zmian i waloryzacji umów o zamówienie publiczne. Szkolenie, w formule on-line odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 r.

Szkolenie poprowadzą: adwokat Agnieszka Zaborowska oraz ekspert CAS Sp. z o.o. Maciej Kajrukszto. Organizator – jedna z najbardziej prestiżowych organizacji infrastrukturalnych na rynku TOR Zespół Doradców Gospodarczych.

Agnieszka omówi kwestie formalno prawne związane z zmianą umowy w sprawie zamówienia publicznego, możliwością zawarcia aneksów i porozumień, a także pokaże jak skutecznie sformułowań wniosek do inwestora o roszczenie terminowe lub finansowe.  

Maciej przedstawi kwestie związane z waloryzacją wynagrodzenia, sposobem wyliczenia wzrostów cen materiałów i usług.