Właścicielem strony internetowej www.zaborowska.pl jest Agnieszka Zaborowska

Właścicielem strony internetowej www.zaborowska.pl jest Agnieszka Zaborowska – prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Agnieszka Zaborowska z siedzibą w Warszawie, NIP 5792034068, REGON 141890119.

Szata graficzna, logo, zdjęcia oraz treści umieszczone na stronie internetowej www.zaborowska.pl są chronione prawem autorskim.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.zaborowska.pl nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści na stronie internetowej www.zaborowska.pl zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny, a Agnieszka Zaborowska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z ich interpretacji, bez konsultacji prawnej. Wszystkie materiały udostępnione stronie internetowej www.zaborowska.pl są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Nie będą zatem aktualne czy przydatne w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Agnieszka Zaborowska wyraża zgodę na korzystanie z publikacji umieszczonych na stronie – jedynie pod warunkiem zachowania informacji o autorze publikacji oraz źródle jej pochodzenia.